Wij maken gebruik van cookies.

Meer info

Verpleegkunde

Hoe verloopt de betaling?

Wij werken met het derdebetaler systeem. Wat wil dit zeggen?

De derdebetalingsregeling houdt in dat u geen factuur zal ontvangen van de verpleegkundigen. Wij factureren de verpleegkundige prestaties rechtstreeks aan uw ziekenfonds.

Deze betalingswijze geldt voor alle handelingen waarvoor een nomenclatuurnummer is opgenomen binnen de ziekte-en invaliditeitsverzekering.

Erelonen worden enkel aangerekend indien u hiervoor verzekerd bent.

Mocht u hierover vragen hebben zal de verpleegkundige u graag de nodige uitleg geven.