Wij maken gebruik van cookies.

Meer info
De Sprong | Kinesitherapie

Kinesitherapeutisch team

Wij zijn een team van drie gemotiveerde kinesitherapeuten met elk onze specialisaties

onze disciplines

Onze werkwijze

Bij de behandeling van uw kind

Signalering van een ontwikkelingsstoornis & contact met ons
Intakegesprek (met of zonder kind afh van leeftijd en stoornis)
Testing of onderzoek
Opstellen behandelplan, (eventueel) verslag testing en bespreking
Opstart therapie en opvolging dmv evaluaties

Locatie

Wij bevinden ons in het centrum van Turnhout
Adres en contactgegevens