Wij maken gebruik van cookies.

Meer info
De Sprong | Ziekte van parkinson

Logopedie

Ziekte van parkinson

Communicatieproblemen komen frequent voor bij de ziekte van Parkinson.
Stefanie Meeuwssen - Logopedist

"De logopedische therapie is zeer belangrijk voor de communicatie van patiënten met parkinson."

Communicatieproblemen bij de ziekte van Parkinson

70 tot 80% van de parkinsonpatiënten vertonen stemveranderingen en 55% articulatieveranderingen, samen kenmerkend voor hypokinetische dysartrie. De spraakverstaanbaarheid tijdens het voeren van gesprek is hierdoor aanzienlijk verminderd, zelfs bij het minste achtergrondgeluid.

Ongeveer 50 à 60 % van de personen met de ziekte van Parkinson vertoont daarnaast taalproblemen, wat algemeen minder bekend is. Ze gebruiken o.a. kortere, minder complexe zinnen met vaak een gebrekkige of foutieve zinsbouw.

Parkinsonpatiënten hebben hierdoor vaak het gevoel dat ze de controle over de communicatie verloren zijn en dat ze minder zelfverzekerd zijn. Ze vinden het moeilijk om hun boodschap over te brengen, met gevoelens van frustratie, incompetentie en verlies van zelfstandigheid.

Logopedische behandeling bij de ziekte van Parkinson

De logopedische aanpak bij personen met de ziekte van Parkinson gaat verder dan enkel het behandelen van de stoornis en omvat zowel activiteiten, participatie als de invloed van persoonlijke factoren en omgevingsfactoren op de communicatie.

Het opstarten van de behandeling bij de ziekte van Parkinson in een vroege fase van de ziekte heeft als effect dat de functie van de stem, de spraak en het slikvermogen zo lang mogelijk en op een zo hoog mogelijk niveau in stand kan gehouden worden. Bij de start van de behandeling worden deze functies in kaart gebracht waarna een behandelplan op maat kan worden bepaald.

Voor een optimaal stemgebruik worden de Lee Silverman voice treatment (LVST) of de Pitch Limiting Voice Treatment (PLVT) toegepast.

Bij slikproblemen leert de logopedist de juiste sliktechnieken aan en geeft ze advies bij de keuze van voeding en vloeistoffen zodat moeilijk slikken en verslikken vermeden kan worden.

Aan de slag!

Wenst u graag een afspraak te maken voor een eerste gesprek?
Maak een afspraak!