Wij maken gebruik van cookies.

Meer info
De Sprong | Vertraagde spraakontwikkeling

Logopedie

Vertraagde spraakontwikkeling

Moeilijkheden bij het spreken geeft vaak veel frustratie voor kinderen.

De spraakontwikkeling noem je vertraagd wanneer een jong kind in zijn spraak duidelijk achterblijft bij leeftijdgenootjes. Het kind spreekt (nog) niet of opvallend minder. De omgeving vindt het lastig om het kind te verstaan. Soms begrijpt het kind niet goed wat er gezegd wordt.

Een vertraagde spraakontwikkeling kan samenhangen met andere stoornissen zoals slechthorendheid of een algehele achterstand. Maar het komt ook voor dat het kind slecht spreekt zonder dat er een duidelijke oorzaak voor gevonden wordt.

Een vertraging in de spraakontwikkeling geeft problemen: het kind wordt door de omgeving niet begrepen en het kan zich niet goed uiten. Dit kan tot gedragsproblemen leiden: het kind wordt opstandig en driftig als het niet begrepen wordt of het gaat zich juist steeds meer terugtrekken. Ook het leren op school kan moeizamer verlopen.

Lore Hendrickx

"Een speelse therapie op maat van het kind kan wonderen doen."

Aan de slag!

Wenst u graag een afspraak te maken voor een eerste gesprek?
Maak een afspraak