Wij maken gebruik van cookies.

Meer info
De Sprong | Verworven taal- en spraakstoornissen

Logopedie

Verworven taal- en spraakstoornissen

bij volwassenen

Wat is het?

Door niet-aangeboren hersenletsel kunnen spraak- en taalstoornissen zoals afasie, spraakapraxie en dysartrie ontstaan. Niet- aangeboren hersenletsel ontstaat door een herseninfarct, hersenbloeding of een progressieve hersenaandoening.

Hoe herken je het probleem?

  • Afasie is een taalstoornis die tot uiting kan komen bij praten, lezen en schrijven en bij het begrijpen van gesproken taal. De taalstoornis kan zich op veel verschillende manieren uiten en de symptomen kunnen sterk variëren.
  • Dysartrie is een spraakstoornis waarbij de articulatiespieren niet meer goed functioneren. Dit kan het gevolg zijn van een verlamming, spasticiteit of doordat er sprake is van een coördinatieprobleem. Het kan ook betrekking hebben op de adem- en stemspieren, waardoor er een verminderde verstaanbaarheid ontstaat. Soms kan iemand in het geheel niet meer spreken, dan is er sprake van anartrie.
  • Spraakapraxie is een stoornis van de spraak waarbij het doelbewuste spreken problemen geeft. Per persoon kan de ernst en het beeld van de spraakapraxie sterk verschillen. Mensen met spraakapraxie hebben vaak problemen met het beginnen met spreken, maar zijn daarnaast vaak ook minder verstaanbaar of hebben een afwijkende melodie (scanderend spreken). De ernst kan variëren van mutisme (onvermogen tot spreken) tot lichte haperingen bij vermoeidheid.
Elke Van Hoeck

"Er zijn verschillende vormen van afasie. Hoe afasie zich uit is afhankelijk van de ernst en de plaats van de hersenbeschadiging."

Aan de slag!

Wenst u graag een afspraak te maken voor een eerste gesprek?
Maak een afspraak