Wij maken gebruik van cookies.

Meer info
De Sprong | Dyslexie

Logopedie

Dyslexie

Binnen elke groep kinderen in de basisschoolleeftijd zijn er kinderen die ondanks extra hulp moeite blijven behouden met lezen en/of spellen.

De hardnekkigheid van de leesproblemen is een belangrijke aanwijzing voor dyslexie. Dit is pas aan te tonen als de leesproblemen zijn gesignaleerd en aangepakt met kwalitatieve remediëring. Voor het vaststellen van de diagnose moet ook worden uitgesloten dat de lees- en spellingproblemen een andere oorzaak hebben.

Hoe herken je dyslexie? Kinderen en volwassen met dyslexie hebben vaak:

  • uitspraakproblemen
  • verminderde gevoeligheid voor rijm
  • woordvindingsproblemen
  • moeite met lezen
  • moeite met spellen
  • moeite met automatiseren, zowel van woorden als sommen
  • moeite met kortetermijngeheugen
  • moeite met meerdere dingen tegelijk doen
  • last van rumoerige leeromgeving
  • moeite met vreemde talen