Wij maken gebruik van cookies.

Meer info
De Sprong | Dyslexie

Logopedie

Dyslexie

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren van het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.

De hardnekkigheid van de leesproblemen is een belangrijke aanwijzing voor dyslexie. Dit is pas aan te tonen als de leesproblemen zijn gesignaleerd en aangepakt met kwalitatieve remediëring. Voor het vaststellen van de diagnose moet ook worden uitgesloten dat de lees- en spellingproblemen een andere oorzaak hebben.