Wij maken gebruik van cookies.

Meer info
De Sprong | Dyscalculie

Logopedie

Dyscalculie

Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het leren en het vlot en accuraat oproepen en toepassen van reken-wiskundekennis.

Diagnose

De hardnekkigheid van de rekenproblemen is een belangrijke aanwijzing voor dyscalculie. Dit is pas aan te tonen als de rekenproblemen zijn gesignaleerd en aangepakt met kwalitatieve remediëring. Voor het vaststellen van de diagnose moet ook worden uitgesloten dat de rekenproblemen een andere oorzaak hebben.

Kenmerken

Voor een kind met een leerprobleem is het zeer belangrijk dat zijn probleem op tijd (h)erkend wordt, dit om bijkomende problemen zoals demotivatie, faalangst en gedragsproblemen te voorkomen. Om u als ouder, leerkracht of hulpverlener vaardiger te maken in het herkennen van dyscalculie vermelden we kort enkele typische kenmerken op kleuter- en basisschoolniveau.

Stien Willemsen

"Dankzij onze uitgebreide kennis van dyscalculie kunnen we een persoonlijk therapeutisch traject opstellen."

Kleuterniveau

 • moeilijkheden met begrippen: voor, achter, links, rechts, naast, boven en onder
 • naam, cijfers in spiegelbeeld
 • de tijdsbegrippen morgen, gisteren en de dagen van de week zijn niet eenvoudig
 • kunnen niet tot 20 tellen: verwisselen bepaalde getallen of ze onthouden er een aantal niet
 • kiezen weinig voor constructieve spelen
 • verbaal wel sterk

basisschoolniveau

 • spiegelen van getallen
 • oefeningen van rechts naar links maken
 • geen getalinzicht
 • automatisatie van de splitsingen tot 10
 • automatisatie van de maal- en deeltafels
 • richtingsproblemen bij het schrijven van grote getallen
 • het lezen van de klok
 • kunnen moeilijk tussenbewerkingen onthouden

Aan de slag!

Wenst u graag een afspraak te maken voor een eerste gesprek?
Maak een afspraak