Wij maken gebruik van cookies.

Meer info

Over ons

logopedisch team deSPRONG

Wij zijn een team van supergemotiveerde logopedisten met elk onze expertises. We functioneren binnen een groepspraktijk waar je ook terecht kan voor kinesitherapie en psychologie.

Onze praktijk

Logopedie richt zich op de hulpverlening bij communicatiestoornissen en vervult daarom een duidelijke maatschappelijke rol. De logopedist onderzoekt en behandelt stoornissen en beperkingen op het gebied van communicatie, met name spraak, taal, stem en gehoor bij zowel kinderen als volwassenen.

De logopedische diagnose gebeurt aan de hand van uitgebreide onderzoeken van spraak en taal, lezen, schrijven, rekenen, stotteren en stemproblematiek. Op deze manier wordt getracht het probleem zo goed mogelijk te omschrijven in functie van de toekomstige behandeling.

Tine Vaes - logopedist & coördinator

"Wij zijn na 17 jaar ervaring uitgegroeid tot een team met zeer veel expertise."

De aanpak

Door het volgen van opleiding en bijwonen van congressen kunnen we onszelf specialiseren in de deelgebieden binnen de logopedie.

Wanneer u zich aanmeldt met een logopedisch probleem, zullen wij u na het stellen van enkele vragen toewijzen aan de voor u juiste therapeut.

U zal een afspraak krijgen voor een eerste kennismakingsgesprek.

Indien nodig zal er een onderzoek of testing volgen om een duidelijk beeld te vormen van de mogelijkheden en moeilijkheden van u of uw kind.

Contact