Wij maken gebruik van cookies.

Meer info
De Sprong | Zwangerschapsbegeleiding

Kinesitherapie

Zwangerschapsbegeleiding

Pre- en postnatale begeleiding

Prenatale lessen

De prenatale lessen bestaan uit 2 lessen en gaan door rond de 30ste week van de zwangerschap. Wij geven tijdens deze lessen informatie over de zwangerschap en de geboorte en gaan in op vragen die jullie hebben. Er kunnen zich verschillende klachten voordoen. Wij geven raadgevingen om deze klachten te voorkomen en te verbeteren (eventueel in samenwerking met de osteopate). Daarnaast oefenen we de weeënopvang en de bevalling in d.m.v. ademhalingsoefeningen, perstechnieken en bewustwordingsoefeningen. Tijdens de prenatale lessen wordt gevraagd om de partner mee te brengen. Het is belangrijk dat uw partner goed op de hoogte is van wat er gaat gebeuren en hoe uw partner u het beste kan bijstaan.

Postnatale lessen

De postnatale lessen bestaan uit 7 lessen. U hebt recht op 9 lessen per zwangerschap (samengeteld met de 2 prenatale lessen). Deze starten vanaf de 2de maand na de bevalling. Tijdens deze sessies ligt het accent op het terug in vorm brengen van je lichaam. Hiervoor doen we spierversterkende oefeningen voor de buik, bekkenbodem en billen. U komt 1 keer per week naar de praktijk om oefeningen aan te leren en u krijgt een schema mee naar huis. Er wordt dan verwacht dat u thuis dagelijks de oefeningen uitvoert om een zo optimaal mogelijk resultaat te krijgen.