Wij maken gebruik van cookies.

Meer info
De Sprong | Slikstoornissen

Logopedie

Slikstoornissen

Problemen met slikken veroorzaken vaak veel ongemak en kunnen leiden tot sociaal isolement.

Wat is dysfagie?

Dysfagie is een stoornis in het slikpro­ces. Slikproblemen komen frequent voor en kunnen een negatieve invloed hebben op de algemene gezondheid. Een slikprobleem is niet hetzelfde als een eetprobleem maar ze zijn wel aan elkaar gekoppeld. Wanneer het slikken moeizaam verloopt, eet of drinkt men vaak minder, waardoor bijkomende problemen zoals uitdroging of onder voeding kunnen optreden. Een slikprobleem kan plots optreden (acuut) en langzaam weer verbeteren, of kan een blijvende stoornis worden (chronisch) en verergeren (progressief). Veel hangt af van de oorzaak.

Marthe Everaert is deglutologe

Slikstoornissen komen steeds vaker voor bij alle bevolkingsgroepen en leeftijdscategorieën. De laatste jaren is het kennisgebied omtrent deglutologie (de wetenschap van het slikken) dan ook enorm geëvolueerd. Deglutologie bestudeert stoornissen in mond, keel en slokdarm en overkoepelt verschillende medische domeinen. Gezien de hoge nood aan expertise in dit vakgebied, volgde ik de bijkomende, internationale opleiding ‘Advanced Master of Science in Deglutology’. Op die manier kan ik binnen deSPRONG aan de slag als slikexperte. De zorg voor baby’s, kleuters, kinderen, volwassenen en ouderen met slikproblemen neem ik graag op mij

Aan de slag!

Wenst u graag een afspraak te maken voor een eerste gesprek?
Maak een afspraak!
Marthe Everaert - Sliktherapeut

"Sliktherapie bij een logopedist kan u helpen om anders te leren slikken, wat erg mooie resultaten kan opleveren."