multi
Afspraak osteopathie

Maak hier uw afspraak voor osteopathie.
Indien u een nieuwe patiƫnt bent, dient u zich eerst te registreren.

deSPRONG
Groepspraktijk

t. 014 70 73 90

Korte Vianenstraat 4 bus 69
2300 Turnhout

info@deSPRONG.be

psychotherapie

Contact

Ellen stoffels
ellen@desprong.be

0475 - 238 747

Griet Van Houdt
griet@desprong.be

0478- 909 172

Wanneer?

Iedereen worstelt wel eens met sombere gedachten, twijfelt wel eens aan zichzelf, heeft ooit conflicten met familie- of gezinsleden. Ook voor kinderen en jongeren loopt opgroeien niet altijd van een leien dakje. Soms zijn het de omstandigheden die het moeilijk maken bv. een mislukte of moeilijke relatie, opvoedingsproblemen, negatieve of traumatische ervaringen, een verlies van een dierbare, problemen op het werk, …
Soms is het niet zo duidelijk waardoor je je niet goed in je vel voelt, angstig bent, geen energie hebt, vaak geïrriteerd of agressief bent, …

Vaak geraak je er zelf weer uit, in je eentje of door er over te spreken met anderen. Soms echter kan het je dagelijks functioneren erg beperken of bemoeilijken.  Dan kan het zinvol zijn om professionele hulp in te schakelen.

De steunende relatie tussen therapeut en cliënt helpt je om
op een andere manier om te gaan met pijnlijke emoties,
jezelf en anderen beter te begrijpen, 
je eigen grenzen te onderzoeken en deze te hanteren,
je ongekende mogelijkheden te ontdekken.

Voor wie?

 

KINDEREN EN JONGEREN

Heel wat kinderen en jongeren kampen met psychosociale problemen; het verwerken van een scheiding of een ander verlies, een laag zelfbeeld, vaak triest zijn, nergens zin in hebben, faalangst, weinig zelfvertrouwen, weinig vriendjes, gepest worden, weinig motivatie, concentratieproblemen, problemen met impulsiviteit,  … .

Sommige kinderen en jongeren vertonen gedrag dat moeilijk is voor henzelf en/of hun omgeving. Voorbeelden hiervan zijn: vaak buikpijn hebben, niet goed kunnen inslapen of vaak wakker worden, vaak angstig zijn, zich agressief of brutaal gedragen, stelen, liegen, spijbelen, …

Soms weet je als ouder niet meer hoe dit aan te pakken. Je maakt je zorgen om (de toekomst van) je kind. Samen gaan we op zoek naar een uitweg.

 

GEZINNEN IN ALLE VORMEN

Samenleven, kinderen opvoeden, … het is niet altijd eenvoudig. In elk gezin wordt er wel eens ruzie gemaakt. Soms lopen de spanningen zo hoog op dat het niet langer houdbaar is en er dagelijks conflicten zijn. Het kan ook zijn dat er onderhuidse conflicten en spanningen zijn die de sfeer in huis erg bekoeld hebben. Je verstaat elkaar niet meer. Ook een kinderwens die moeilijk of niet vervuld geraakt, kan druk leggen op je relatie.

Een echtscheiding kan je leven en dat van je kinderen serieus overhoop halen. Het is niet eenvoudig om je leven opnieuw richting te geven. Ook een gezinsleven opbouwen in een nieuw samengesteld gezin is niet altijd even eenvoudig. Voor kinderen is het zoeken naar een nieuwe plek en tegelijkertijd proberen te behouden wat ze niet kwijt willen. Voor ouders en plusouders is het vaak wikken en wegen. Vanzelfsprekendheden worden in vraag gesteld.

Samen gaan we op zoek naar een nieuw evenwicht waarbinnen elk gezinslid de nodige zorg en aandacht krijgt.

 

VOLWASSENEN

Ook als volwassene evolueer je en kan je het gevoel hebben dat je vastloopt in je job, je relatie(s), … . Je voelt je vaak geïrriteerd, lusteloos, droevig of misschien duiken er soms ook angsten op. Je hebt het gevoel dat het even niet meer lukt of je stelt je vragen  als  ‘wie ben ik’, ‘wat is de zin van het leven?’, ‘is dit nu alles?’, ‘ik overweeg een drastische beslissing, maar ik twijfel nog’ enz.

Dit kan zwaar wegen als het lang aan houdt of het kan je tegenhouden om je doelen te bereiken .

We gaan op zoek naar verhelderende inzichten, nieuwe ideeën en toekomstplannen. Op die manier kunnen nieuwe keuzes vorm krijgen, pijnlijke ervaringen een plaats krijgen, wenselijke situaties gecreëerd worden …

Thema’s in de begeleiding kunnen zijn:

Angsten, depressie, onzekerheid, minderwaardigheidsgevoelens, assertiviteit, hooggevoeligheid, eetstoornissen, verwerken van traumatische gebeurtenissen, CVS, stress-gerelateerde krachten en burn-out, vragen over zingeving en identiteit, verwerking van verdriet en pijn.

 

KOPPELS

Deze therapie is gericht op koppels die in hun relatie knelpunten ondervinden en het gevoel hebben hier zelf niet uit te geraken. De therapeut kan als neutrale tussenpersoon hierbij een aantal zaken in een breder perspectief plaatsen, Daardoor wordt het mogelijk om het contact tussen de beide partners opnieuw te verdiepen en tot verbindeng te komen. Een belangrijke voorwaarde bij relatietherapie is uiteraard een constructieve basishouding van de beide partners.

praktisch

Duur

De duur van de therapie is afhankelijk van de problematiek. Soms kan 1 gesprek voldoende zijn om terug de juiste richting te vinden. Complexere vragen of problemen nemen meestal langere tijd in beslag. Om niet steeds opnieuw een drempel over te moeten, volgen de eerste gesprekken elkaar vrij kort op (wekelijks of tweewekelijks). Nadien kan een langere tussenperiode zinvol zijn om de inzichten uit de therapie te laten bezinken en ruimte te geven zodat een veranderingsproces tot stand kan komen. De planning van de afspraken gebeurt steeds in overleg.

Kostprijs

Een sessie duurt in principe 1 u en kost 50 euro.  Soms is het nodig om meer tijd te voorzien wanneer meerdere gezinsleden betrokken zijn. Dat wordt vooraf afgesproken en de kostprijs is dan in verhouding tot de tijd. 

 

Bij wie?


Ellen Stoffels

Wie ik ben

Ik ben altijd erg geboeid geweest door de ontwikkeling van mensen: wat maakt dat mensen groeien, zichzelf kunnen ontplooien, keuzes maken die goed zijn voor zichzelf en hun omgeving. Daarom koos ik bijna 20 jaar geleden voor de masteropleiding Pedagogische Wetenschappen (orthopedagogie).

Doorheen de jaren heb ik me verdiept en bijgeschoold in het werken met gezinnen enerzijds en met kinderen en jongeren in en buiten scholen anderzijds. Daarnaast investeerde ik opleidingen i.v.m. coaching en zelfontplooiing (PRH).
Momenteel volg ik een vierjarige systeemtherapeutische opleiding  (oplossingsgerichte, cognitieve en systemische therapie-Korzybski-instituut).

Ik ben lid van de Vlaamse Vereniging voor Orthopedagogen en van de Vlaamse Vereniging voor Oplossingsgerichte Deskundigen. Ik ben geaccrediteerd Triple P-trainer en Kids’ Skills Ambassador i.o.

 

Hoe ik werk

Jouw veranderwens staat centraal tijdens de consultaties. Soms kan het zijn dat je al weet waar je naar toe wil. Soms weet je vooral wat je niet meer wil, dan gaan we op zoek naar jouw doel.

Uiteraard is er ruimte om te spreken over de problemen die je ervaart. Eerder dan deze nauwkeurig te analyseren en te verklaren ga ik met jou/jullie op zoek naar jouw krachten, hulpbronnen, steunfiguren en strategieën en hoe die jou helpen om tot oplossingen te komen voor een probleem of een dilemma. We verkennen samen hoe je zelfstandiger en krachtiger wordt zodat je terug perspectief krijgt. Natuurlijk altijd op jouw ritme.

Bij het werken met kinderen, jongeren en hun gezin werk ik altijd vanuit een integrale kijk op het gezin waar aandacht en zorg is voor alle betrokkenen.  Samen bekijken we welke gezinsleden deelnemen aan de consultaties. Met kinderen en jongeren kunnen gesprekken gecombineerd worden met creatieve, visuele of speelse technieken. Soms kunnen externen betrokken worden wanneer jullie dit wensen (bv. een jongere die een goede vriend meebrengt). Ook contacten met anderen bv. school, CLB, kinderpsychiater, huisarts, … zijn mogelijk.

Bij volwassenen is het therapeutische gesprek de basis van de begeleiding. Daarnaast werk ik met oefeningen en psychotherapeutische technieken die gericht zijn op het verminderen van jouw klachten en het opnieuw herstellen van je psychische evenwicht.

Voor meer info: http://www.vindeentherapeut.be/therapeut/oplossingsgerichte-therapeut-ellen-stoffels-turnhout.html